24.7.2014 Puuinfon julkaisuja

Puurakentamisella voidaan hidastaa ilmastomuutosta

http://www.puuinfo.fi/ajankohtaista/puurakentamisella-voidaan-hidastaa-ilmastomuutosta

 

 

{ 0 kommentit }

Karjalaisuus

20.8.2014 · Ei kommentteja

kategoriassa Karjalaisuus

Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja Markku Laukkasen sukujuuret ovat Lumivaarassa, luovutetun Karjalan alueella.

Markku on toiminut Karjalan Liiton puheenjohtajana 1995-2011 ja kunniapuheenjohtajana 2011 alkaen.

Karjalan Liiton toiminta-ajatus

 

Lue tästä uusimmat Karjala-aiheiset uutiset:

Vihdin Uutiset 4.8.2014

{ 0 kommentit }

Vihreiden Mervi Haakana ja Antti Van Wonterghem väittävät 30.6  Kaakkois-Suomen lehdissä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan kivihiilen käytön vähentyneen Suomessa. Kirjoittajat pyrkivät tilastotiedoilla osoittamaan, että Kataisen hallituksen päätökset ovat johtaneet kivihiilen käytön laskuun eikä sen kasvuun. Vihreiden kirjoitusta lukiessa tulee mieleen vanha sanonta ”valhe, emävalhe ja tilasto”.

Vihreillä on näköjään nyt meneillään kasvojenpuhdistuskampanja, kun todellisuudessa vihreiden ajama kivihiilen musta energiapolitiikka vie yhä kauemmaksi uusiutuvan energian käytön tavoitteista. Soittokierros puuta ja turvetta käyttäviin laitoksiin osoittaa, että todellisuudessa kaikissa laitoksissa on merkittävästi vähennetty viimeisen vuoden aikana kotimaisen bioenergian käyttöä ja kasvatettua ulkomaisen kivihiilen polttoa.

Vanhasen kakkoshallitus päätti järjestelyistä, joilla uusiutuvaa energiaa päätettiin lisätä vuoteen 2020 mennessä lähes 40 TWh eli lähes miljoonan asukkaan vuotuisen sähkön ja lämmön kulutusta vastaavalla määrällä. Biopolttoaineen osuus tästä oli noin 30 TWh.

Päätökset tähtäsivät bioraaka-aineen lisäämiseen sähkön- ja lämmöntuotannossa. Lisäksi liikenteen polttoaineessa uusiutuvan osuus velvoitettiin lailla vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Lait tulivat voimaan vuoden 2011 puolella, mutta niiden täysi vaikuttavuus nähtiin vasta vuonna 2012. Kivihiilen käyttö kääntyikin tässä vaiheessa jyrkkään laskuun ja puun käyttö lisääntyi vauhdilla Vanhasen hallituksen tekemien päätösten seurauksena.

Vuoden 2013 alusta lukien Kataisen hallitus teki kuitenkin käsittämättömän ratkaisun. Kun kivihiilen maailmanmarkkinahinta laski ja kun kotimaisen puun ja turpeen yhteiskäyttöä olisi pitänyt lisätä, hallitus teki päinvastoin. Se yli kaksinkertaisti turpeen veron 1,9  eurosta /MWh aina 4,9 euroon/MWh ja alensi samalla energiapuun tukea noin 6 euroa /MWh.

Tämän energiapoliittisen päätöksen seurauksena kotimaisen bioenergian kysyntä romahti ja kivihiilen käyttö kasvoi nopeasti. Kivihiiltä käytettiin Suomessa vuonna 2013 lähes  40 prosenttia enemmän kuin 2012.  Kutakuinkin kaikki puun ja turpeen yhteiskäytössä olleet suuremmat energialaitokset alkoivat  tuoda kivihiiltä Uralin takaa, samalla kun suomalainen energiapuu jää vieressä metsiin ja turve käyttämättä.

Vihreät olivat räätälöimässä ratkaisua, jonka seurauksena Suomen hiililasku kasvoi noin 400 miljoonaan euroon vuonna 2013, bioenergian hankintaketjussa menetettiin tuhansia  työpaikkoja ja ilmastopäästöt lisääntyivät.

Vihreillä on merkittävä poliittinen asema Helsingissä, joka lämpiää edelleen kivihiilellä. Muut pohjoismaiden pääkaupungit ovat jo aikaa sitten rakentaneet uusiutuviin polttoaineisiin ja uuteen polttoteknologiaan perustuvat järjestelmät. Sama olisi voitu tehdä Helsingissäkin, jos todellista tahtotilaa olisi.

Yhtään vihreiden energiapolitiikan lempilasta, tuulivoimalaa ei synny ilman merkittävää veronmaksajien tukea. Viime töinään vihreiden omistajaministeri Heidi Hautala  varmisti Kemijoki Oy:n johtajavaihdoksella, ettei maan parasta vesivoiman osaamista käytetä  uuden vesivoiman suunnitteluun. Vihreiden energiapolitiikka käy kalliiksi suomalaisille veronmaksajille. Samaan aikaan kun Suomi voisi olla bioenergian käytön johtava maa, tehdyt päätökset ovat johtaneet tuontipolttoaineiden käytön kasvuun, kotimaisen bioenergian käytön vähentymiseen ja siirtävät ilmastotavoitteita taas kauemmaksi.

{ 0 kommentit }

Palataan asiaan

toukokuu 4, 2014

Euroopan Parlamentin vaaleihin on aikaa kolme viikkoa. Näissä vaaleissa pitää nähdä metsä puilta ja tunnistaa vaalien tärkeimmät haasteet niin Euroopan kuin Suomenkin kannalta. EU:n on keskityttävä isoihin asioihin kuten turvallisuuteen ja maanosan talouden kasvuedellytysten luomiseen. Näistä isoista ja vakavista kysymyksistä eurovaaleissa on nyt kyse. Euroopan asiat ovat myös suomalaisten asioita. EU on Suomelle tärkeä turvallisuusyhteisö […]

1 kommentti Lue lisää →

Puuinfon artikkelipalvelu

toukokuu 1, 2014

Puuinfon artikkelipalvelu Puuinfo Oy:n artikkelipalvelulle tuotetut artikkelit ovat julkaisuvapaata aineistoa. Lisätiedustelut Markku Laukkanen tai Mikko Viljakainen / Puuinfo Oy.

0 kommenttia Lue lisää →

Johannes Virolaisen syntymästä 100 vuotta

tammikuu 31, 2014

Valtioneuvos Johannes Virolainen muistetaan  karjalaisten patriarkkana ja heimopäällikkönä, jonka olemukseen kiteytyi suomalaisten käsitys karjalaisuudesta. Hän oli yhtä aikaa valtiomies ja kansanmies, jonka toiminnassa karjalaiset luonteenpiirteet olivat pinnalla koko pitkän julkisen valtiollisen elämän ajan. Virolainen toimi ministerinä 14 hallituksessa yhteensä 6 169 päivää eli lähes 17 vuotta. Kansanedustajana hän oli 42 vuotta. Maalaisliitto-keskustapuolueen johdossa hän toimi […]

0 kommenttia Lue lisää →

Media, ethics and power

heinäkuu 3, 2011

Council of Europe, Strasbourg, 27 June 2011 Ladies and gentlemen, I warmly welcome you to this workshop on media, ethics and power. We shall have the pleasure of hearing leading journalists on our panel this afternoon. Let me first remind you what is the place of media in society: There are three basic levels of […]

0 kommenttia Lue lisää →

Median valta

heinäkuu 3, 2011

 Strasbourgissa Euroopan Neuvoston järjestämässä median valtaa ja etiikka käsitelleessä konferenssissa. Kesäkoulu oli tarkoitettu lähinnä ns uusien demokratioiden opiskelijoille, joiden tavoitteena on sijoittua liike-elämään, mediaan tai politiikkaan.  The question about the power of the media is associated with the fact that society has become medialized by them. The media are omnipresent in our 24/7 society and […]

0 kommenttia Lue lisää →

Uusia avauksia Karjala-keskusteluun

kesäkuu 18, 2011

  Karjalan liiton kunniapuheenjohtaja Markku Laukkanen Turussa 18.6.2011 Olen parin vuosikymmenen ajan saanut olla puhujana edessänne, saanut pitää satoja puheita eri puolilla Suomea ja usein maailmallakin selostaa karjalaisten kohtaloita maailmanhistorian pyörteissä.  Aina mietin kun tänne nousen sitä, mistä kumpuaa se valtava yhteenkuuluvuuden tunne, joka saa koko karjalaisen heimon liikkeelle suurin joukoin yhteisiin tapahtumiin vuodesta toiseen. […]

0 kommenttia Lue lisää →

Karjalaisten kohtalo osana Euroopan historian kirjoitusta

kesäkuu 14, 2011

  Karjalan liiton liittokokous pidettiin 14.5 Karjalatalolla Helsingissä. Jätin tuolloin 16 vuoden jälkeen puheenjohtajatehtävät kollegalleni Marjo Matikainen-Kallströmille hyvillä mielin. Marjolla on edellytyksiä ja sitoutumisen halua karjalaisen järjestötyön parissa toimimiseen ja sen kehittämiseen. Itse haluan antaa liiton kunniapuheenjohtajana oman panokseni myös jatkossa liiton ja karjalaisuuden hyväksi. Uskon että nyt on enemmän aikaa vaikkapa tärkeiden eurooppalaisten kontaktien vaalimiseen […]

0 kommenttia Lue lisää →