Metsäpäivät 6.11.2014                      

Markku Laukkanen, kiitospuhe ansiomerkkien saajien puolesta

Suomen metsäteollisuuden tulevaisuusvisio

Minulla on ilo ja kunnia kiittää Suomen Metsäyhdistystä huomionosoitusten saajien puolesta. Me kaikki osaltamme haluamme olla jatkossakin mukana edistämässä monipuolista metsäkeskustelua, metsien ja puun monipuolista kestävää käyttöä sekä suomalaisen metsäosaamisen ja – kulttuurin tunnetuksi tekemistä.

Metsäteollisuuden rakennemuutos on merkinnyt viime vuosina uutisia tehtaiden lakkauttamisista, paperikoneiden alasajosta ja työpaikkojen vähentämisestä. Mutta samaan aikaan on tapahtumassa toiseen suuntaan vaikuttava muutos, joka antaa mahdollisuuden metsän ja puun jalostuksen uudelle alulle ja tulevaisuudelle.

Kun puunjalostus tulee olemaan keskeinen osa Suomen menestystarinaa myös tulevaisuudessa, tämä tulevaisuusvisio avaa kaikille metsäklusterissa toimiville mahdollisuuden olla osana uutta menestymisen tarinaa. Käsite suomalaisten vihreästä kullasta on saamassa uutta sisältöä.

Puupohjaisten tuotteiden kehitystyö on osa kansallista biotalousstrategiaa, jolle on asetettu merkittäviä työllisyyden ja viennin kasvuun tähtääviä tavoitteita. Tutkimus- ja kehitystyön tuloksena uusiutuvalle puumateriaalille kehitetään uusia käyttömuotoja, joilla voidaan laventaa perinteisen metsäteollisuuden tuotevalikoimaa aivan uusille alueille. Suuria kasvumahdollisuuksia tarjoavat erityisesti tekstiili-, pakkaus-, kemian-, energia- ja rakennusteollisuuden uudet tuotteet sekä näitä tukevat teknologiat ja palvelut. Tätä kehitystrendiä vahvistaa ekologisten arvojen kasvu kuluttajatuotteissa.

Kehittyvän biotalouden tarjoamat uudet liiketoimintamahdollisuudet perustuvat erilaisten biomassojen hyödyntämiseen ja korkean jalostusarvon tuotteisiin ja palveluihin.

Niinpä se kehitystyö mitä Suomessa parhaillaan tehdään sellukuidun parissa tuottaa huomisen tekstiilejä vaateteollisuuden tarpeisiin, uusia pakkausmateriaaleja korvaamaan nykyisiä muovipohjaisia tuotteita ja resurssitehokkaita, päästöttömiä rakentamisen tuotteita ja ratkaisuja rakentamisen tarpeisiin.

Suomalainen sellukuitu on ekologinen vaihtoehto plantaasipeltojen nopeakasvuiselle kuitupuulle, joiden kasvatus vie mahdollisuuksia paikalliselta ruuantuotannolta maan ja veden käytön myötä. Samalla kotimaiseen kuituun perustuvat tuotteet ovat todellinen vihreän talouden vaihtoehto öljypohjaisille tuotteille, joiden käyttöä tulisi ilmastomuutoksen torjunnassa vähentää.

YK:n ilmastoraportti varoittaa uudessa raportissaan laajoista ja peruuttamattomista seurauksista, jos hiilipäästöjä ei saada kuriin. Päästötön, vähähiilinen puurakentaminen tarjoaa Aalto-yliopiston tutkijan Matti Kuittisen mielestä yhden merkittävän ratkaisun YK:n ilmastoraportin tavoitteiden toteuttamiseen rakennetussa ympäristössä.

Kun rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat noin 40 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, kansainvälisen vertailun mukaan rakentamisen ilmastopäästöt voidaan jopa puolittaa puurakentamisen avulla. Rakennuksen ympäristövaikutusten laskenta voisi olla osa rakennuslupamenettelyä samalla tavoin kuin energiatehokkuuden laskenta.

Esimerkiksi Itävallassa julkisen rakentamisen rahoitus on sidottu ekotehokkuuteen. Meilläkin voitaisiin julkisella rakentamisella näyttää mallia vähäpäästöisestä ja energiatehokkaasta rakentamisesta. Suomi voisi sitoa ARA-rahoituksen ekotehokkuuteen Itävallan mallin mukaan ja ottaa käyttöön rakentamiseenkin autokaupasta tutun päästöperusteisen vero-ohjauksen.

Nykyaikainen puurakentaminen perustuu teolliseen esivalmistukseen, jonka ansiosta se on kuivaa rakentamista ilman kosteus- ja homeongelmia. Suomalaiset voisivat yhdistää puun ja ict-osaamisen ja tehdä tulevaisuuden resurssitehokkaasta älykkäästä rakentamisesta myös vientituotteen.

Me saamme olla tässä uuden luomisessa mukana. Kun 1800-luvun puolivälissä otettiin ensi askeleita Suomen metsän jalostuksessa, meillä oli raaka-ainetta, työvoimaa ja koskien energiaa. Osaaminen, pääomat, teknologia, koneet ja laitteet tuotiin ulkomailta etupäässä saksankielisestä Euroopasta ja Englannista.

Nyt tämä kaikki on meillä omasta takaa; meillä on maailman parhaiten hoidetut metsät, jotka tuottavat hyvälaatuista kuitua, meillä on energiaa, osaavaa koulutettua työvoimaa, kyky tehdä tutkimus- ja kehitystyötä, tarvittavaa teknologiaa, pääomia ja ennen muuta vahva tahtotila ja sitoutuminen tämän tulevaisuusvision tekemiseen todeksi uusien tuotteiden tuotteistamisella ja kaupallistamisella.

Metsäteollisuuden uudet investoinnit perustuvat tämän kokonaisuuden hallintaan ja uskoon uusien innovaatioiden menestyksestä. Menestys lopputuotteiden markkinoilla edellyttää puumarkkinoiden vakautta ja toimivuutta hyvälaatuisen raaka-aineen saannin turvaamiseksi. Visio uusista puuraaka-aineen käyttömahdollisuuksista avaa suomalaisille aivan uudenlaisia näköaloja, joiden toteuttamisessa haluamme vahvasti olla mukana tavoitteena taloutemme pohjan vahvistaminen, puutuotteiden viennin kasvu, nuorille tulevaisuuden koulutus- ja työpaikkoja sekä kuluttajalle ekologisia tuotteita.

 

 

 

 

 

{ 0 kommentit }

Suomen Metsäyhdistys palkitsee hopeisella ansiomerkillä

marraskuu 6, 2014

Suomen Metsäyhdistys ry. on myöntänyt toimittaja Markku Laukkaselle hopeisen ansiomerkin. Hopeinen ansiomerkki myönnetään huomattavista ansioista henkilöille, jotka ovat edistäneet rakentavaa ja moniarvoista metsäkeskustelua, metsien ja puun monipuolista, kestävää käyttöä sekä suomalaisen metsäosaamisen ja kulttuurin tunnetuksi tekemistä. Ansiomerkit luovutetaan valtakunnallisten Metsäpäivien avajaisten yhteydessä 6.11.2014. Ansiomerkkien saajat 2014 Toimittaja Markku Laukkanen, Audiomedia Oy Metsätalouden ympäristöasiantuntija Timo Hiltunen, […]

0 kommenttia Lue lisää →

Kansainvälinen vertailu: Puurakentaminen vastaa ilmastoraportin tavoitteisiin

marraskuu 6, 2014

      YK:n ilmastoraportti varoittaa uudessa raportissaan laajoista ja peruuttamattomista seurauksista, jos hiilipäästöjä ei saada kuriin. Koska kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä on nyt ennätyksellisen suuri, ilmastopäästöjen hillitsemiseksi tarvitaan nopeita ja konkreettisia päätöksiä. Raportin mukaan maailmalla on vain vähän aikaa pitää kohtuullisin kustannuksin ilmaston lämpeneminen kurissa. Tavoitteena on päästöjen pudottaminen 40 – 70 prosenttia vuosien 2010 […]

0 kommenttia Lue lisää →

Vihreiden energiapolitiikka lisää kivihiilen käyttöä

lokakuu 19, 2014

Kouvolan Sanomat 19.10.2014 Vihreiden energiapolitiikka käy kalliiksi Suomelle ja veronmaksajille. On hyvä, että vihreiden jätettyä hallituksen, muilla puolueilla oli järkeä korjata virheiden vaatimuksesta tehty suuren mittaluokan virhepäätös korottaa turpeen verotusta, jonka seurauksena myös energiapuun tuki laski. Hallitus onnistui sotkemaan hyvin käyntiin lähteneen kotimaisten biopolttoaineiden käytön kasvun yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, missä kivihiilestä tehtiin hallituksen […]

0 kommenttia Lue lisää →

Torilla tavattiin

lokakuu 19, 2014

              Kuulas lokakuinen aurinkoinen aamu odotti aamuyhdeksältä Lappeenrannan torilla. Yöllä oli ollut pakkasta paikoin jopa kahdeksan astetta, auton ikkunat kuurassa ja tiellä mustaa jäätä. Onneksi ennakoin tulevan tilanteen ja vaihdoin talvirenkaat jo pari päivää sitten. Olimme toimittajakollegani Merja Rehnin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikaisen kanssa tapaamassa lappeenrantalaisia ja muistuttamassa, […]

0 kommenttia Lue lisää →