keskieurroopaaTalouden taantuma ei ole vaikuttanut Saksassa puurakentamisen tilauksiin. Pääosa edelleen kasvavasta puurakentamisesta on julkista kuntien toteuttamaa rakentamista kuten päiväkoteja, kouluja, vanhusten palvelutaloja , toimistotaloja ja yksityisellä sektorilla hotelleja. – Meillä on vahva luottamus tulevaisuuden näkymiin, sanoo Merk Timber – yhtiön myynti ja markkinointipäällikkö Michael Keller.

Kellerin mukaan yhtiö pyrkii lähivuosina Aasian ja Intian markkinoille, koska Keski-Euroopassa alkaa puurakentamisen volyymikasvun rajat tulla vastaan. – Meidän on vietävä osaamistamme Aasian maihin, missä on tarjolla mittavaa asuntorakentamista eikä vain projekteja kuten Euroopassa.

– Me tarvitsemme lisää kansainvälisiä kohteita, vaikka Saksan markkina on meille edelleen ruisleipää ja voita. Kun Euroopan puurakentamisen markkinasta on 80 prosenttia saksankielisessä Euroopassa, voimme kehittää täällä hyviä referenssejä esimerkiksi Aasian ja Intian markkinoille, muistuttaa Keller.

Rakentaminen perustuu CLT-tekniikkaan

Merk Timber on vahva erityisesti saksankielisessä Euroopassa ja isoissa puurakentamisen hankkeissa. Suomessa yhtiö muistetaan Finnforestin omistuksen aikana kehitetystä kertopuusta, joka on tuotteena edelleen vahvasti mukana rakentamisen ratkaisuissa, vaikka sen osuus on ollutkin hienoisessa laskussa. Rakentaminen perustuu pääosin CLT- ja liimapuupohjaisiin moduuliratkaisuihin ja puurakentamisen järjestelmiin. Parhaillaan yhtiössä kehitetään puun ja betonin liittoratkaisuja.

– Meillä on osaamista sekä puurakentamisessa että projektihallinnassa. Nyt on haastavinta löytää uusia projekteja ja investoijia, jotka haluavat rakentaa puusta. Markkinat on saatavat vakuuttuneiksi puurakentamisen eduista ilmastomuutoksen vastaisessa taistelussa sekä sen nopeudesta ja kilpailukyvystä, kuvailee Keller. Meidän on tehtävä kehitystyötä talotekniikan parissa ja lisättävä luottamusta puurakentamisen mahdollisuuksiin.

Puurakentaminen tarvitsee lisää edunvalvontaa ja viestintää

Puurakentamista Keller pitää jo nyt kilpailukykyisenä, mutta suurena haasteena investoijien ja kuluttajien luottamusta puurakentamiseen. – Joudumme edelleen osoittamaan, että puusta voidaan rakentaa turvallisesti, kilpailukykyisesti ja laadukkaasti. Meillä on onneksi paljon toteutettuja referenssejä, joilla voimme todentaa puurakentamisen akustiikkaan, kosteuteen ja paloturvallisuuteen liittyviä ominaisuuksia ja hälventää niihin kohdistuvia epäluuloja.

– Suuri ongelma on puutuoteteollisuuden edunvalvonnassa, missä häviämme betoni- ja terästeollisuudelle, jotka ovat käyttäneet edunvalvontaansa vuosikymmenien aikana paljon voimavaroja. Meiltä puurakentajilta puuttuu yksi yhteinen ääni, joka kuuluisi riittävästi eurooppalaisessa päätöksenteossa, muistuttaa Keller. Puurakentamisen etujen tunnetuksi tekemisessä tarvitsemme enemmän lobbausta ja vaikuttamista sekä kattavaa markkinointia edistävää viestintää. Hyviä referenssejä ja puurakentamisen kokemuksia on kerrottava uudelleen ja uudelleen.

Puurakentaminen edistää työllistämistä ja vientiä

Kellerin mielestä pelkkä puurakentamisen mainonta ei riitä, vaan toimiala tarvitsee myös yhteiskunnan tuen ekologisen puurakentamisen edistämisessä ja kehitystyössä. – Monissa maissa kuten Yhdysvalloissa ja Kanadassa on mittavia julkisin varoin rahoitettuja puurakentamisen edistämisohjelmia, jotka perustuvat puurakentamisen ekologisiin hyötyihin sekä työllistäviin ja vientiä edistäviin vaikutuksiin. Kun metsän kasvu on kaikkialla suurempaa kuin sen käyttö, puurakentaminen tarjoaa hyvän taloutta ja työllisyyttä vahvistavan jatkojalostamisen mahdollisuuden.

– Me teemme hyvää yhteistyötä esimerkiksi Kanadan teollisuuden kanssa, sanoo Keller. Aasiassa asiakkaille on puuraaka-aineen sertifiointi ja alkuperä on yhä tärkeämpää. Meidän on tehtävä asiakkaillemme selväksi, että välitämme metsistämme ja käytämme vain kestävästi hakattua puutavaraa.

Puurakentamisen uskottavuus tulee osaamisesta

Merz – Kley on Itävallassa, Sveitsissä ja Saksassa toimiva puurakentamiseen rakennesuunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto, jonka osakas Konrad Merz uskoo erityisesti moduuliratkaisujen lisänneen puurakentamisen markkinaosuutta ja kannattavuutta. – Asiakkaat ovat löytäneet teolliseen esivalmistukseen perustuvan moduulirakentamisen edut kuten nopeuden, säänsuojauksen ja paremman laadun. Teollinen esivalmistus on puurakentamisen kilpailukyvyn kannalta aivan olennainen tekijä ja moduulitekniikka toimiikin kohteissa, missä voidaan hyödyntää paljon samanlaisia moduuliyksiköitä kuten esimerkiksi koulurakentamisessa, sanoo Merz.

Suunnittelutoimisto on erikoistunut korkeiden ja vaativien rakennusten suunnitteluun. Esimerkiksi Itävallan Dornbirnissä sijaitseva Life Cycle Tower, missä on käytetty paljon puun ja betonin liittoratkaisuja, on toimiston suunnittelema.

– Nyt täytyy saada uusia hankkeita ja projekteja, joilla osoittaa puurakentamisen kilpailukyky. Asiakkaiden luottamus syntyy siitä, että toteutetut hankkeet kuten hotellirakentaminen toimii. Kehitystyöhön tarvitaan koko rakentamisen arvoketju sekä kaikkien sitoutuminen ja mukanaolo hankkeisiin, rakentamisen prosesseihin ja logistiikkaan, jotta teollisesti esivalmistuksesta saadaan kaikki hyöty irti, muistuttaa Merz.

Merzin mukaan puurakentamisen uskottavuus tulee rakentamisen prosessin kokonaishallinnasta ja osaamisesta. – Tämä on yhtä tärkeää kuin itse rakentamisen tuote. On tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat ovat mukana, näkevät moduulirakentamisen mahdollisuudet ja ovat mukana sitä kehittämässä.

Hybridirakenteet kehitystyön alla

Myös detaljitekniikan kehitystyötä Merz pitää tärkeänä, jotta kaikkien eri toimijoiden tuotteet saadaan toimimaan yhdessä. – Kehitämme nyt vahvasti hybridirakenteita, puun ja betonin liittotekniikoita erityisesti korkean rakentamisen ylä- ja välipohjaratkaisuissa.

– Verrattuna betonirakentamiseen, korkeassa rakentamisessa puurakentaminen on vielä ehkä 7-8 prosenttia kalliimpaa. Yläpohjarakenteissa ja matalassa rakentamisessa kuten päiväkodeissa ja kouluissa puu on kilpailukykyisempi, uskoo Merz. Mutta tulevaisuudessa puurakentamisen nopeus, esteettiset ja ekologiset tekijät alkavat painaa enemmän puun hyväksi. Emme halua toistaa puurakentamisella perinteistä betonirakentamista, vaan kauniita omaleimaisia rakennuksia ja asumisen miljöitä.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen

Lisätietoja: Michael Keller, +49 8251 908 120, michael.keller@merk.de

Konrad Merz, +43 5572 36031 11, info@mkp-ing.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyläkuituhankkeelle lisäaikaa

tammikuu 27, 2015

Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantain 26.1. kokouksessaan hankkia lisätietoa Kymijoen kyläkuituhankkeen rahoituksesta. Tämä oli hyvä päätös, koska haetun takauksen kaataminen tässä vaiheessa olisi ajanut kyläkuituhankkeen suurin vaikeuksiin ja siihen osoitettu valtion kolmen miljoonan euron suuruinen avustus olisi jäänyt saamatta. Lue lisää asiasta blogistani

Lue lisää →

Kymijoen kyläkuidun toteuttaminen varmistettava

tammikuu 22, 2015

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun ensimmäisen hankealueen rakentaminen alkaa olla lopuillaan. Viime vuoden loppuun mennessä on kuitu toimitettu yli 1500 tilaajalle kun tilauksien kokonaismäärä on jo 1800 taloutta ja yritystä. Kuituverkko tarjoaa laajakaistan, joka tukee koko Kouvolan elinkeinopolitiikkaa ja maaseutustrategiaa. Nopea alueellinen tietoliikenneverkko on kilpailuetu koko seutukunnalle. Käytännössä laajakaistaverkko luo erinomaisen infrastruktuurin tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluille, joiden […]

Lue lisää →

Sähkön tuotantokapasiteetin riittävyys huolettaa Vapaavuorta

tammikuu 20, 2015

                Energiauutiset 22.1.2015 Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren mielestä tulevan hallituskauden energiapolitiikan painopisteen tulee olla kilpailukyvyn tukemisessa, kohtuuhintaisen energian saantivarmuuden turvaamisessa ja päästöjen vähentämisessä. – Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean johtopäätökset tukevat hyvin näitä tavoitteita ja muodostavat hyvän pohjan tulevan hallituksen energiapolitiikan ohjelmaksi. – En näe muutostarpeita suomalaisen energiapolitiikan suurissa linjoissa, […]

Lue lisää →

Pietari-instituutin johtaja Elina Kahla luennoi Kouvolassa

tammikuu 20, 2015

            Suomen Pietarin-instituutin  johtaja, filosofian tohtori Elina Kahla  on merkittävä Suomen kulttuurivaikuttaja Pietarissa. Hän aloitti Pietari-insituutin johdossa 1.9.2012. Elina Kahla on tunnettu helsinkiläinen kulttuurintutkija, joka siirtyi Pietariin Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin toimituspäällikön tehtävästä. Aleksanteri-instituutin huippuyksikössä hän on tutkinut venäläisen modernisaation kulttuurista rakentumista. Kahla on pitkän linjan Venäjä-osaaja, kouluttaja ja mm. kaunokirjallisuuden suomentaja. […]

Lue lisää →

Mauri Pekkarinen: Hallitusohjelmassa turvattava energian kohtuullinen hinta

tammikuu 13, 2015

              Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen linjaa seuraavan hallitusohjelman keskeisimmäksi tavoitteeksi turvata energian kohtuuhintainen saatavuus, energiatuotannon päästöjen alentaminen ja uusiutuvan energian mittava lisääminen. – Energian saatavuuden ja hinnan merkitys on meillä teollisuudelle ja kotitalouksille suhteellisesti tärkeämpää kuin monessa muussa maassa, muistuttaa Pekkarinen. Pekkarinen olisi ollut valmis asettamaan kunnianhimoisemman […]

Lue lisää →